Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna do formularza zapisu / zakupu karnetu on-line lub zakładania indywidualnego konta internetowego klienta (m.in. dla klientów korzystających z kart systemów partnerskich)

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ART TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie-Grabinie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne są pod adresem fitme24.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. realizacji umowy i świadczenia usługi korzystania z klubu fitness (art. 6.1.b RODO);
  b. założenia indywidualnego konta internetowego klienta (art. 6.1.b RODO);
  c. obsługi płatności i prowadzenia rozliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6.1.c RODO);
  d. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz uzasadniony interes. (art. 6.1.f RODO);
  e. przesyłania informacji marketingowych związanych z promowaniem działalności i usług oferowanych przez klub fitness FitMe24 i podmiotów współpracujących, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6.1.f RODO);
  f. analitycznym, dla lepszego świadczenia usług statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, prowadzenia statystyk i ich analizy dla lepszego doboru usług do potrzeb klientów oraz optymalizacji sposobu ich świadczenia, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO).
 3. Dane będą przechowywane przez 6 lat od momentu zakończenia umowy korzystania z naszych usług, lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności: hostingodawcy, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Dane mogą być także udostępnione do operatora płatności w przypadku płatności on-line lub za pośrednictwem kart płatniczych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 6. Brak podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy korzystania z klubu fitness. Podanie danych wymaganych do obsługi i rozliczenia płatności jest obowiązkiem ustawowym w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych. Brak podania danych identyfikacyjnych podmiotu może uniemożliwić wystawienie faktury oraz może naruszać przepisy prawa.

Zgoda na newsletter i kontakt z wykorzystaniem telefonu oraz klauzula informacyjna

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ART TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie-Grabinie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne są pod adresem fitme24.pl.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych związanych z promowaniem działalności i usług oferowanych przez ART TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie-Grabinie. (podmiot prowadzący klub fitness FitMe24) i podmiotów współpracujących, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6.1.f RODO). Przesyłanie informacji odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przesyłanie takich informacji.
 3. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody. Przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna dla przetwarzania danych biometrycznych

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ART TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie-Grabinie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne są pod adresem fitme24.pl.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu weryfikowania uprawnienia możliwości wejścia na teren klubu poprzez dane w postaci odwzorowania linii papilarnych, na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6.1.a oraz art. 9.2.a RODO). Na podstawie udostępnionego odcisku palca, nasz system określa charakterystyczne punkty linii papilarnych, tworząc unikatowy kod. Następnie przypisuje dany kod do zarejestrowanego Klubowicza. System nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca. System nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby lub instytucje publiczne.
 3. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody. Przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.